Kapat

Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Kira sözleşmesi örneği

Anasayfa
Bilgi Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Kira sözleşmesi örneği

Ev ya da iş yeri kiralamayı düşünenler ya da aynı şekilde kiraya vermek isteyenlerle ilgili, Kira sözleşmesi 2018. Şimdi tüm detaylarıyla anlatmaya çalışalım…

KİRA KONTRATI NEDİR?

Kira kontratları, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamına alındı. Kanun kapsamına alınması ile beraber kiracı ve mülk sahibinden fazla bir borç alacak ilişkisine dönüşmüş oldu.

Kira sözleşmesi(kontratı), Türk Borçlar Kanunu madde 229’da şöyle tanımlanmaktadır; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla beraber ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme.

Kira anlaşmasına istinaden hazırlanan kira sözleşmesi kırtasiyelerden de temin edilebiliyor. Sözleşmede kira bedeli, kira sözleşme süresi ve kira artış oranları gibi bilgiler yer almaktadır. İşini sağlama almak isteyenler ise bu sözleşmeyi noter huzurunda imzalayabilmektedir.

KİRA KONTRATI NASIL DOLDURULUR?

Kiraya veren mülk sahibi ve kiralayan yani mülkü kiralayan arasında yapılan kira kontratı 3 bölümden oluşur.

Kiralama ile ilgili bilgiler

Kiralanacak olan mülkün cinsi, adresi, mülk sahibi ile kiralanacak yerin adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıcı ve bitişi ile beraber kira bedeli çıkar. Eksiksiz bir şekilde doldurulması gereken en mühim yerdir.

Kiralanan mülk ile beraber teslim edilen demirbaşlar

Kiralama yapılam mülkle ilgili belli başlı demirbaşları da sahiplenmiş olursunuz. Kombi, elektrik ve su sayaçlarının yer aldığı bu bölüme, ödenti bilgileri, depo ve posta kutusunun anahtarları gibi bilgiler de yazılır.

Kira sözleşmesiyle ilgili umumi koşullar

Yukarıda belirtilen ilk iki bölüm dışındaki tüm bilgiler maddeler halinde yazılır. Kiralanan mülk içinde yapılacak tadilatlar, kiranın yatırılacağı banka hesabı gibi…Yapılan kira kontratı ikişer nüsha olarak doldurulmalı ve nüshalardan biri kiracıda öteki ise mülk sahibinde kalmalıdır.

KİRA KONTRATI DOLDURULURKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

– Sözleşmeyi imzalamadan evvel şayet mülk sahibi değilse, noter aracılığı ile verilmiş bir vekaleti olup olmadığını denetim edin.

– Kira kontratında yazan adres ile kiralayacağınız mülkün adresinin aynı olduğundan emin olun.

– İlerde yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek adına kira başlangıç ve kira artış dönemini kati olarak belirleyin.

– Kira kontratında kiralayan şahıs ve mülk sahibinin T.C. kimlik numarası mutlaka yer alması gerekir.

– Kira kontratını kefiller huzurunda imzalama olanağınız fazla daha sağlıklı olur. Kira kontratının tüm sayfalarında her iki tarafın imzaları mutlaka olmalı.

– Yine sözleşmeye, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylı olarak yazın. Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse “2018 yıılı Mart Ayı kira bedeli” şeklinde bir izah ile göndermelisiniz.

– Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği aleni bir şekilde belirtilmelidir.

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 2018

Dairesi

(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi

(Tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)

Cadde/Sokağı

(Cadde veya sokak yazılacak)

Numarası

(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi

Apartman dairesi

Kiralayan

(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiralayanın T.C. Kimlik No

(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiralayanın Adresi

(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

Kiracı

(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No

(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiracının Adresi

(Kiracının tam adresi yazılacak)

Akdin Başlangıç Tarihi

(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)

Akdin Süresi

(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli

(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)

Aylık Kira Bedeli

(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak

Kiralananı Kullanım Şekli

Yalnızca konuk (konut) olarak

Kiralananın Durumu

Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kiralananla Beraber Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer tane anahtarı.

Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; tur ve temlik edemez.

Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; ters halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu hemen kiralayana havadis, bilgi, salık vermek zorundadır.

Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, hemen kiralayana bildirmek zorundadır; ters halde doğacak zarardan sorumludur.

Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana havadis, bilgi, salık vermek zorundadır.

Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere ruhsat vermek zorundadır.

Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan ötürü yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, mahalli örf ve âdetler uygulanır.

Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla beraber teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Ters vaziyet kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından ötürü ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden ötürü kiracı mesul değildir.

Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine ruhsat vermek zorundadır.

Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan ötürü kiracı mesul olacaktır.

Kiracı, kendisi veya beraber oturanların sağlığı için ağırbaşlı tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, umumi anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

Bir cevap yazın

Üye Olmadan da Yorum Yapabilirsiniz