Kapat

Kaç yıldan sonra kıdem tazminatı alınabilir?

Anasayfa
Bilgi Kaç yıldan sonra kıdem tazminatı alınabilir?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince muhtelif nedenlerle işten çıkarılan işçiye ödenen paraya denir. Çalışanın haklarını korumak için verilen kıdem tazminatını almak içinse lüzumlu koşulların yerine getirilmesi zorunludur.

KIDEM TAZMİNATI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?

1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. (https://www.csgb.gov.tr/home/contents/faq/iskanunu/) Buna göre:

-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 sene olması,

-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

-Askerlik görevi nedeni ile

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda ıslak dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile

-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 sene içinde başvurması şartıyla,

-İşçinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

KAÇ YILDAN KIDEM TAZMİNATI ALINIR?

Aynı işyerinde çalışmak koşuluyla, çalışma süresi 1 yılı geçen kişiler Kıdem Tazminatı almaya hak kazanır. Ancak bu vaziyet kendi isteğiyle (istifa) ayrılan amale için geçerli değildir.

İŞTEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILANLAR HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İşçinin istifa etmesi ya da işi bırakması durumunda tazminat alabileceği sebepler:

 • İşyerindeki ağır çalışma şartları nedeniyle sağlığının bozulması.
 • İşyerinden zorla istifaya zorlanması halleri(mobbing, psikolojik şiddet) bu durumun belgelenmesi önemlidir.
 • İşçinin ücretinin yasa hükümleri ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi.
 • İşcinin aldığı ücret dışında sosyal yardım alacaklarının(ikramiye, prim, yakacak yardımı, elbise yardım, çok mesai, hafta tatili) ödenmemesi
 • İşçinin sigortasının işveren tarafından geç ve noksan bildirilmesi.
 • İşçini haberi olmaksızın işveren tarafında SGK’da giriş-çıkışı yapılması.
 • İşçi, dini bayramlar ve resmi tatillerde çalıştırıldığı hallerde ücreti ödenmiyorsa.
 • İşverenin yıllık izinleri tam olarak kullandırmaması.
 • İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler.
 • Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 sene içerisinde evlilik nedeniyle ayrılması
 • Belirli ya da belirsiz iş sözleşmesiyle çalışan işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması.
 • Ayrıca meslekte en az 5 sene çalışmış olan gazeteciler istifa etseler dahi kıdem tazminatı alabilir.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam sene için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir artan süreler de oranlanarak hesaplamaya iç edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan bütün nakit ve nakit ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, aş parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Bir cevap yazın

Üye Olmadan da Yorum Yapabilirsiniz