Kapat

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır 2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu

Anasayfa
Bilgi İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır 2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu
İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır 2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu
İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır 2018 işsizlik maaşı ne kadar oldu 1

İşsizlik maaşı başvurusu ? işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsiz kalan yurttaşlara ödenen işsizlik ücreti belirli bir vakit içinde iş bulamayan emekçilere belli bir zamanda ödenen devlet takviyeyidir. İşsizlik ücretinden faydalanmak isteyen yurttaşlar işsizlik ücreti müracaatlarının nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Peki, işsizlik ücretini herkes alabilir mi? İşsizlik ücreti almak için gereken koşullar nelerdir? İşsizlik ücreti ne kadar zamanla, kaç ay alınabilir? İşte, işsizlik ücretine ait akla gelen tüm suallerin ve merak edilen tüm mevzuların detayları haberimizde…

İŞSİZLİK ÜCRETİ NASIL ALINIR? MÜRACAAT İÇİN

İşsizlik ücreti almak isteyen işsiz kalmış bir yurttaşın, belirli bir vakit sigortalı olarak çalışmış olması ve belirtilen zaman içerisinde de iş akdinin sona erdiğini belirterek işsizlik ücretine müracaat etmesi gerekir.
İşsizlik ücreti tertip etmesine göre işsizlik ücreti almak isteyen bireyin; 

 • Son 120 gün içerisinde prim ödemiş ve son 3 yılda 600 gün işsizlik prim yatırmış olması gerekmektedir.
 • İşsizlik ücreti almak isteyen birey, işsiz kaldıktan sonraki 30 gün içinde müracaatta bulunması gerekir. 30 gün içinde müracaat etmeyenler bu hakkı kaçırırlar. 
 • Müracaatlar en yakın İŞKUR ünitesine kayıt olup gittiği İŞKUR merkezinden ya da online olarak www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. 
 • e- Devlet üzerinden de müracaat arzı iletilebilir. 
 • Ücret hudutları geçerli minimum fiyat göz önüne alınarak yapılıyor ve en düşüğü brüt minimum fiyatın yüzde 40 ’ı azamiyi ise yüzde 80 ’i kadar oluyor.

İŞSİZLİK ÜCRETİNE MÜRACAAT YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ


İŞSİZLİK ÜCRETİNE MÜRACAAT ŞARTI NEDİR?

İşsizlik ücretine müracaat koşulları yasa ile tanımlanmıştır. Yasaa göre işsizlik ücreti almak isteyen yurttaşlar;
1 – Çalışma istek, hüner, sıhhat ve yeterliliğinde olmasına karşın, kendi istek ve hatayı dışında işini kaybedenler,
2 – Son 120 gün içinde prim ödeyerek aralıksız çalışmış olmak kaydıyla son 3 sene içinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde müracaat yapmaları şartıyla ücret müracaatında bulunabilirler.
2018 İŞSİZLİK ÜCRETİ NE KADAR, NASIL HESAPLANIR?
2018 seneyi minimum fiyattaki çoğalışla birlikte damga ödentisi kesilmiş olarak en düşük işsizlik ücreti 705 lira 60 kuruştan 805 lira 44 kuruşa, azami işsizlik ücreti de bin 411 lira 20 kuruştan bin 610 lira 88 kuruşa çıktı. İşsizlik ücreti alması uygun görülen şahıslar her ayın beşinde fiyatlarını alıyorlar.
İşsizlik ücreti süresi gibi alınacak ücretin tanımlanmasında da sigorta primleri tanımlayıcı oluyor. İşsizlik ücreti hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime temel hasılatları dikkate alınarak hesaplanan günlük vasati brüt hasılatının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan tahsisat ölçüyü, aylık minimum fiyatın brüt meblağının yüzde seksenini geçmiyor.
İŞKUR FOTOĞRAFI SİTESİNDEKİ İŞSİZLİK ÜCRETİ BİLGİLERİNE GÖRE;

İşsizlik sigortasının kapsamı
§  5510 rakamlı Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Yasaunun 4 şöhretçi maddesinin birinci fıkrasının a bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,
§  506 rakamlı Sosyal Sigortalar Yasaunun geçici 20 nci maddesinde söylenen sandıklara tabi sigortalılar,
§  İstekleri halinde;
o    4857 rakamlı Yasaa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,
o    Ticari taksi, dolmuş ve eşi kalitedeki kent içi toplu taşıma vasıtayı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca tanımlanacak alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla birey tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları birey yanında ay içerisinde çalışma gün rakamı 10 günden az olan şahıslar,
işsizlik sigortasının kapsamındadır.
İşsizlik sigortasından faydalanma şartları
İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için;
§ Kendi istek ve hatayı dışında işsiz kalmak,
§ Hizmet akdinin feshinden evvelki son 120 gün içinde prim ödeyerek aralıksız çalışmış olmak,
§ Son üç sene içinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
§ Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR ünitesine bizzat ya da elektronik civarda müracaat etmek,
gerekmektedir.
İşsizlik sigortasına müracaat
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR ünitesine müracaat etmek gerekmektedir. Müracaat, İŞKUR ünitesine bizzat gelerek veya elektronik civarda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir nedenler dışında 30 gün içerisinde müracaat etilmemesi halinde, müracaatta gecikilen vakit, toplam hak sahipliği vaktinden düşülmektedir.
İşsizlik sigortası müracaatı ile bireyin iş arayan kaydı yapılmakta veya aktüellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleksel eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.
İşsizlik tahsisatının süresi
Hizmet akdinin feshinden evvelki son üç sene içinde;
§ 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
§ 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
§ 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
vakit ile işsizlik tahsisatı yasada yer alan öbür koşulları taşınması kaydıyla verilmektedir.
Son 120 günde kesinti sayılmayan haller                                  
Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden evvelki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle beraber;

 1. Hastalık,
 2. Fiyatsız izin,
 3. Disiplin cezası
 4. Nezaretine alınma,
 5. Kararlılıkla sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 6. Kısmi istihdam,
 7. Grev,
 8. Lokavt,
 9. Genel yaşamı etkileyen hadiseler,
 10. Ekonomik kriz,
 11. Natürel afet,

Sebepleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu vakitler kesinti sayılmamaktadır.
İşsizlik sigortası kapsamında sunulan hizmetler
İşsizlik tahsisatı alanlara İŞKUR tarafından;
§ İşsizlik tahsisatı verilmesi,
§ Genel sıhhat sigortası primleri ödenmesi,
§ Yeni bir iş bulma,
§ İş geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.
İşsizlik tahsisatı ölçüyü
Günlük işsizlik tahsisatı, sigortalının son dört aylık prime temel hasılatları dikkate alınarak hesaplanan günlük vasati brüt hasılatının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu biçimde hesaplanan işsizlik tahsisatı ölçüyü, aylık minimum fiyatın brüt meblağının yüzde seksenini geçememektedir.
Altta  2016 seneyi 2. Yarıyıl için aylık işsizlik tahsisatı hesabı verilmiştir.

Son 4 Aylık Prime Temel Hasılatların Aylık Ortalaması
Hesaplanan İşsizlik Tahsisatı Ölçüyü
Damga ödentisi
Ödenecek İşsizlik Tahsisatı Ölçüyü
Son 12 Ay Minimum Fiyatla Çalışan
1.647
658,80
5,00
653,80
Son 12 Ay 3.000 TL ile Çalışan
3.000
1.200
9,11
1.190,89
Son 12 Ay 5.000 TL ile Çalışan
5.000
1.317,60*
10,00
1.307,60

* Hesaplanan İşsizlik Tahsisatı Ölçüyü, aylık minimum fiyatın brüt meblağının yüzde seksenini geçemeyeceği için İşsizlik Ödenecek Aylık İşsizlik Tahsisatı bu biçimde hesaplanmıştır. Minimum fiyat 1.647,00 TL olarak alınmıştır.
İşsizlik tahsisatının ödenmesi
İlk işsizlik tahsisatı ödemesi, tahsisata hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Popülasyon Cüzdanı ile beraber her hangi bir Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubesine müracaat eterek işsizlik tahsisatlarını alabilirler.
İşsizlik tahsisatının kesildiği haller
İşsizlik tahsisatı almakta iken;
§ İŞKUR tarafından öneri edilen işlerine uygun ve son çalıştıkları işin fiyat ve çalışma şartlarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı hudutları içinde bir işi haklı bir sebebe sabretmeksizin yalanlayanların tahsisatları tekerrür başlatılmamak üzere kesilmektedir.
§ Çalışma yaşamını tahlil ve sorgulama yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu yönetlerinin teftiş personelleri tarafından yapılan teftişlerde Müessesemizden işsizlik tahsisatı aldığı yarıyılda kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik tahsisatları tekerrür başlatılmamak üzere kesilmektedir.
§ İşsizlik tahsisatı aldığı vakit içinde rastgele bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların tahsisatları “Emeklilik” bahanesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih haysiyetiyle kesilir.
§ İŞKUR tarafından önerilen iş geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden yalanlayan veya kabul etmesine rağmen devam etmeyen ve haklı bir sebebe sabretmeksizin Müessese tarafından yapılan çağrıları zamanında yanıtlamayan, istenilen bilgi ve dokümanları öngörülen vakit içinde vermeyenlerin işsizlik tahsisatları kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi vaziyetinde, ödemelere yine başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta tanımlanmış olan toplam hak sahipliği vaktinin sona erdiği tarihi geçememektedir.
İşsizlik tahsisatından yapılan kesintiler
İşsizlik tahsisatı damga ödentisi hariç rastgele bir ödenti ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
Sıhhat hizmetinden faydalanma
İşsizlik tahsisatı alanlar genel sıhhat sigortası kapsamında olup bakmakla mükellef olduğu bireyler de genel sıhhat sigortalısı kapsamında sıhhat hizmetlerinden faydalanabilmektedir. İşsizlik tahsisatı ödenirken, alakalılar ismine yalnızca genel sıhhat sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik istikametinden dikkate alınmamaktadır.
İşsizlik tahsisatı alırken yapılması gerekenler
İşsizlik tahsisatı alınan vakit içinde; ikamet adresinin değişmesi, rastgele bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sıhhat kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve duruşma kararıyla işe iade edilmesi hallerinde gidişat en yakın İŞKUR ünitesine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi hatayı ve bilgilerdeki yetersizlik veya yanlışlık sebebiyle yapılan fazla ödemeleri legal faizi ile beraber ödemek zorundadır.
İşsizlik sigortası prim ölçüyü
İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime temel aylık brüt hasılatların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 patron ve %1 Devlet hissesinden oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 patron hisseyi alınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.