Kapat

İnatçılık Nedir

Anasayfa
Bilgi İnatçılık Nedir
İnatçılık Nedir
745x500 inatcilik nedir 1 - İnatçılık Nedir

İnatçılık ?


İNATÇILIK NEDİR?
İnatçılık, ferdin bir vaziyet veya tutumunun değiştirilmesine dayanması, sonu olmayan bir ısrar mekanizması ile kendi yaptığı/söylediği/tanık olduğunun doğruluğunu korunması halidir. Bu hiç kuşkusuz insanda negatif bir yosunu yaratmaktadır. Zira inatçı bir fert karşısındakine yaşamı güçleştirebilir ve onu canından bezdirebilir. İnsanda doğuştan alana gelen bir özellik olduğu kabul edilir. Ancak bunun arda sığınıp karşımızdakini bir çıkmaza çekmek güzel bir tutum değildir. Zira inatçılık yok edilemese de hakimiyet altına alınabilir. Bunun için insanın yetiştirilme stili de oldukça büyük bir ehemmiyet talep eder. Peki, inatçılık hakimiyet altına alınabilir?
İNATÇI İSENİZ BUNLARI SINAYABİLİRSİNİZ
İnatçı insan öncelikle bu özelliğini kabul edebilecek fazilete sahip olmalıdır. Âmâyı âmâsına inatçılık ile başa çıkılması neredeyse ihtimalsizdir. Birey kendini geldiğinde tenkit etebilmelidir. Böylece rastgele bir mevzuda bir inatçılık hali sergilediğinde, o an olmasa dahi sonradan kendini tenkit etebilmeli ve bu noktada afaki biçimde ısrarcı oldum diyebilmelidir.
Karşısındaki görüş ve düşüncelere katılmasa dahi değer katabilen insan inatçılığını hakimiyet altına almakta bir adım öndedir. Dediğim dedik, görüşlere hürmet ve müsamaha ile yanaşmayan ferdin toplulukta saygıdeğerlik kazanması da son derece güçtür.
İrtibat iki taraflı bir süreç olduğu için, inat eden bireyin karşısındaki ferdin tutumları da bu inadın kırılmasında ya da dozunun çoğalmasında ehemmiyetlidir. İnatçı bir insana karşı emir kipiyle konuşulmamalı, duygu ve düşünceler daha detaylı ancak sivri sözcüklerden uzak bir biçimde anlatılmalıdır. Sivri sözcüklerden maksadımız karşıdaki inatçı şahsı, yargılayıcı ve hiddet içerikli söylemlerdir.
İnadı kırmanın en iyi yolunu özetlemek gerekirse, onun inat damarını kabartmayacak biçimde karşı safta görüntüsü vermeden, iddiasının yanlış ve doğru taraflarını tatlı dille açıklama etmektir. Buna alttan almak da diyebilirsiniz, yapıcı yanaşmak da diyebilirsiniz. Böyle yapılmadığı takdirde irtibat süreci aniden son bulur ve vaziyet çıkmaza girer. Baskıcı ve âmâyı âmâsına söylemlerin son derece eksildiği ve herkesin birbirini dinlediği, diyalog kurduğu günümüzde inatçı insanların bu özelliklerini hakimiyet altına almalarının onlar açısından gerekli bir vaziyet olduğunu değerlendiriyoruz.

Bir cevap yazın

Üye Olmadan da Yorum Yapabilirsiniz