Kapat

Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır Mı

Anasayfa
Bilgi Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır Mı
Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır Mı

Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır Mı 1

Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır Mı?Namazın genel kabul koşulları, cenaze namazı için de aynen geçerli gidişattadır. Bu nedenle, cenaze namazının geçerli olması için, sünnî bilginlerin çoğunluğu, abdestli olmayı mecbur kabul eder. Yalnızca Şa’bî adlı sünnî fıkıhçı, cenaze namazında taharet abdest koşulunu kabul etmez. Bu bakış açısına göre, rükû ve secde olmadığı için, cenaze namazına cenaze namazı değil, dua denilmesi daha uygun olur. İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, 1/194, Türkçesi: Bidâyetü’l-Müctehid, 1/462-3, Beyan Yayınları Aynı şekilde Caferî Mezhebi de ölüye namazda, hadesten ve necasetten taharet kaideleri ile öbür namaz koşullarını aramaz; fakat temkin, namazdaki tam gidişatların, cenaze namazında da aynen uygulanmasıdır.

Abdestsiz olunur da cenaze namazının kaçırılma vaziyeti varsa, Hanefi Mezhebine göre, teyemmüm yaparak cenaze namazı eda edilebilir; öbür üç sünnî mezhebe göre ise, cenaze namazı teyemmümle eda edilemez.

Bu bilgiler kapsamında, cenaze namazı abdestsiz de eda edilebilir görüşü, sünnîler bakımından kabul edilebilir bir bakış açısı olmaz. Cenaze namazı, ana fikir olarak ölüye bir dua gibi olmakla birlikte, tıpkı öbür namazlar gibi aynı öenmle ve aynı kabul koşulları korunarak eda edilmelidir. Abdestsiz bulunulan durumlarda, ya hemen sembolik abdest ve gusül anlamında olan teyemmüm yapılmalı, veya cenaze namazı farz-ı kifaye olduğu için başka kılanlar olduğunda kenarda durulmalıdır.

Bu gönderi için etiket yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.