Binbir türlü felaketlerin görüldüğü sokaklarda başınıza kötü bir şey gelmemesi için okuyabileceğiniz ve Peygamber Efendimiz (SAV)’in tavsiye ettiği bazı dua önerilerine sizler için haberimizde yer verdik. Peki evden çıkmadan önce ve eve girerken hangi dualar okunmalı? En etkili kalkan gibi koruyucu dualar neler? Günlü okuyabileceğiniz dua önerileri…

”Dua ibadetin özüdür” sözünden yola çıkılarak, içten ve samimi bir şekilde yapılan duaların hayatımızda ne denli büyük bir yeri olduğunu anlamak mümkündür. Allah (c.c)’a karşı isteklerimizi beyan edebilmek ve O’nun rızasını kazanabilmek için ettiğimiz dualar riyadan uzak, samimi ve içten olduğu zaman fazileti yerinde olur. Gönlümüzden geçen niyetlerin hayırlısıyla kabul olabilmesi için bol bol dua edip Allah (c.c)’a yalvarıp yakarmalıyız. Özellikle istediğimiz bir işin hayırla sonuçlanması için ettiğimiz dualar gibi, günlük hayata yönelik Peygamber Efendimiz (SAV)’in yapılmasını tavsiye ettiği bazı dualarda vardır. Örneğin; Ümmü Seleme’nin (r.a.) bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz (SAV), evinden her çıktığında muhakkak yüzünü semâya çevirir ve şöyle duâ ederdi:

“Bismillâh! Allâh’a tevekkül ettim. Allâh’ım! Dalâlete düşmekten ve başkaları tarafından dalâlete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, câhilce davranmaktan ve câhillerin davranışlarına muhâtap olmaktan Sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103/5094; Tirmizî, Deavât, 35)

EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE OKUNMASI GEREKEN DUA:

Manası: “Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)

Bu duâyı okuyan kimseye: “Bu sana kâfidir, himayeye alındın” denilir ve şeytan ondan uzaklaşır gider. (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)

Evden çıkarken okunabilecek bir farklı dua: “Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.”

Manası: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır, yüce ve büyük O’dur.”

ALEMLERİN EFENDİSİ PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN TAVSİYESİ:

Evinden çıkarken iki rekat namaz kıl, seni kötü bir yere gitmekten muhafaza eder, evine girdiğin zaman iki rekat namaz kıl, seni kötü bir yere girmekten muhafaza eder” buyurmuştur. ( Nevevî, el-Ezkâr, 24 vd.)

Eve girerken okunabilecek bir farklı dua: 

“Allahümme inni es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecna ve ala’llahi rabbena tevekkelna”

Manası: “Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz.”

Yorum

Daha yeni Daha eski