Kapat

Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi?

Anasayfa
Bilgi Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi?
yillik izin suresi icin ucret alinabilir mi - Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi?

İş hayatının bir gereği olarak çalışanların ücretli ruhsat kullanma hakları vardır. Ülkemizdeki var yasal düzenlemeye göre; çalışan şahıs iş yerine giriş tarihinden itibaren, bir yılı doldurması halinde yıllık ücretli izine hak kazanmaktadır. Bu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53-60. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Yıllık ücretli ruhsat kişinin iş yerindeki çalışma süresine ve yaşına göre belirlenmektedir. Yani ruhsat verilirken kişinin kıdemi ve yaşı göz önüne alınmaktadır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN NELERİ KAPSAMAZ

Yıllık izne hak kazanmayı hesaplamak için işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Öte yandan işçinin yıllık ücretli ruhsat günlerinin hesabında ruhsat süresine rastlayan milli bayram, hafta tatili ve umumi tatil günleri ruhsat süresinden sayılmaz.

YILLIK İZİN SÜRELERİ NE KADAR?

İşçilere verilecek yıllık ücretli ruhsat süresi, hizmet süresi; Bir yıldan beş yıla kadar (beş sene dahil) olanlara on dört günden, beş yıldan çok on beş yıldan az olanlara yirmi günden, onbeş sene (dahil) ve daha çok olanlara yirmi altı günden az olamaz.

Ancak, on sekiz ve daha ufak yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli ruhsat süresi yirmi günden az olamaz.
Bazı iş yerlerinde işverenler, bir yılını doldurmamış çalışanlara peşinen avans ruhsat de veriyor. Bunu engelleyen bir hüküm kanunda bulunmuyor.

YILLIK İZİN SÜRESİ İÇİN ÜCRET ALINABİLİR Mİ?

Yıllık izinlerin hak edildikleri devre için kullanılması gerekiyor. Fakat oldu ki kullanılamadı ve amale farklı sebeplerden ötürü bir sonraki hizmet yılına aktardı. Bunun için hak edilen izinler, anılan hizmet yılında kullanılmadıysa işçinin ruhsat hakkı kaybolmaz ve devam eder.

Çalışana verilecek yıllık ücretli ruhsat süresi, hizmet süresinde ise, işçinin hizmet akdinin feshedilmesi halinde hakkı olan ama kullanamadığı yıllık ruhsat süreleri için ödenecek ücret, akdin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden tarafına ödenmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenmesi gereken yıllık ruhsat ücreti için, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren, beş yıllık vakit aşımı süresi laf konusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.