Ctesibios Kimdir Biyografisi

Ctesibios
Ctesibios
Ctesibios Biyografisi Eski Yunanlı fizikçi, İskenderiye Mekanik Okulu ’nun kurucusu Ctesibios,sında İskenderiye ’de yaşamış mucit ve matematikçi Yunanlı fizikçi, antikçağ ’da kayda değer bir okul olan İskenderiye Mekanik Okulu ’nun kurucusu ve birincil müdürüdür... [post_ad]-->

Ctesibios Biyografisi

Eski Yunanlı fizikçi, İskenderiye Mekanik Okulu ’nun kurucusu
Ctesibios,sında İskenderiye ’de yaşamış mucit ve matematikçi Yunanlı fizikçi, antikçağ ’da kayda değer bir okul olan İskenderiye Mekanik Okulu ’nun kurucusu ve birincil müdürüdür. Su saatini bu kentte icat etti. Ctesibios ’nun su saati, içine kesin bir ritimle su dolan bir depodan oluşuyordu, Depoya su doldukça, içindeki duba yükseliyordu. Dubanın ucundaki iğne ise, bir silindirin üstüne bu yükselmeyi işaretliyordu. Ctesibios, daha önce de kullanılmış olan su saatlerini geliştirmiştir. Su saatlerinde karşılaşılan en önemli güçlük, delik kaptan akıcı su miktarının sabit tutulmasıdır; Ctesibios, bu maksatla bir musluktan aralıksız su akışını sağlamış ve bu nedenle ilk güvenilir su saatini yapmayı başarmıştır. Ayıca Ctesibios, su saatlerinde kabın altında bulunan deliğin zamanla aşınmasını önlemek amacı ile deliği cam ve altınla kaplamıştır. Bu Nedenle, saatler aracılığıyla eşdeğer sürelerin belirlenmesi olası olacak ve zaman denetleme altına alınacaktır. Öteki bir sorun da su seviyesinin değişmez tutulamamasıdır. Eğer kaptaki su sbitlenemezse, kaptaki su miktarı değiştiğinde akıntı hızı da değişecektir. Ctesibios bu sorunu da çözmüştür. böylece Ctesibios ’un çalışmalarından azami dikkat çekeni su saatlerinin zamanı ölçme özelliklerini geliştirerek iyileştirmesi olmuştur.

Hayatı ve çalışmaları hakkında çok bilgi bulunmayan ctesibios, rüzgâr ve hava gücünün özelliklerini kavrayan, onların gücüne dayalı otomatlar icat eden birincil kişidir.

Ctesibios, aynı zamanda basınçlı su edinmek ya da suyu basınçlı ülkü getirmek için de pompa icat etmiştir. Su pompası veya basma tulumba olarak adlandırılan bu önemli araçta üç önemli parçayı, yani silindiri, pistonu ve valfi bir arada kullanmıştır. Pompanın tasarımı şöyleydi: Pistonları bir salınım çubuğuna ast olan iki dikey silindir müşterek işliyordu. Tertibat yer seviyesinde kullanıldığında (yangın tulumbasında olduğu gibi), salınım çubuğunun bir veya iki ucuna bir kol ekleniyordu. Pompa suyun aşağıda ya da bir kuyunun içinde olduğunda, salınım çubuğunun bir ucuna ağaçtan üretilmiş bir itme kolu bağlamak gerekiyordu. Elastik boru veya temas kullanılmadığında, silindirlerin eğilmeyecek biçimde sabitlenmesi gerekiyordu. Basma tulumbalar sonra öğrencisi Philon tarafından daha da geliştirilecektir.

Ctesibios bununla birlikte mancınık üzerinde de çalışmıştır. Öğrencisi Philon, Ktesibios ’un tunç zemberekli mancınık buluş ettiğinden laf eder. Kalay ve bakır karışımından elde edilen alaşım iki dikdörtgen şerit şeklinde kalıba dökülüyor, peşinde şeritler istenen kalınlığa gelene değin çekiçle dövülüyor, sonra da hafif çekiç darbeleriyle uzun süre soğuk dövme işlemiyle şeritlerin yüzeyi sertleştiriliyordu. sonra şeritlerin uçları düzeltiliyor, törpüleniyor ve bir zemberek oluşturacak biçimde birbirlerine perçinle tutturuluyordu. Bayağı bir mancınık kasasının her bir düşey desteğinin üstüne bu zembereklerden bir tane yerleştiriliyordu. Zemberekler bununla birlikte kolların üstünde döndüğü dingilleri de tutan demir desteklerle tutuluyord çıkıntı zembereği itiyor ve yay ipi geri çekildiğinde zembereği sıkıştırıyordu. Tunçzembereklerin fena hava koşullarından kolay etkilenmeyeceği ve bozulmayacağı ortadadır. Oysa bu mancınığın kullanıldığına ilişkin kanıt yoktur. Daha çok bir tasarım niteliğindedir Ctesibios mancınık çalışmalarında neme sağduyu olan bükülmüş halat ya da cilt kayışlar yerine metal yayın esnek kuvvetinin kullanılabileceğini göstermiştir.

Ctesibios ’un geliştirdiği bir öteki mancınık da pnömatik mancınıktır. Havanın sıkıştırılabilir olması ve esnekliği fazla eski zamanlardan beri biliniyordu ve teorik temeli MÖ 3. yüzyılda yaşayan olan Lâpsekili Straton göre oluşturulmuştu. Fakat Antikçağ ’a ait tüm kaynaklar, ilk kez Ctesibios ’un bu teoriyi bir dizi mekanik alette uygulamaya koyduğundan laf eder. Bu aletlerin arasında en etkileyici olanlarından biri pnömatik mancınık, bir diğeri de altında bahsedilen su orguydu. Pnömatik mancınığın düzeneği, tunç levhalar yerine çıkış delikleri olmayan piston ve silindirlerin kullanılması dışarıya tunç zemberekli mancınıkla aynıydı. Kollar geriye çekildiğinde, topuklarındaki boru biçiminde çıkıntılarla pistonları silindirlerin içine itiyor ve silindirlerin içindeki havayı sıkıştırıyordu. Yay ipi serbest bırakıldığında pistonlar dışarı doğru fırlıyor ve kolları öne dürüst savuruyordu. Pistonlar ve silindirler, önce kalıba dökülmüş, daha sonra da dışarıdan dövülmüş tunçtan yapılıyordu. Döküm aşamasında terbiyesizce şekil bahşedilen silindir belirli bir hassaslıkla deliniyor ve içine yerleştirilecek piston işleniyordu. Silindir, bir kıskaç veya mengeneye yerleştiriliyor ve piston bir çekiç ve kama yardımıyla silindirin içine sokuluyordu. Bir zaman daha sonra hava basıncı o kadar artıyordu ama çekiçle sert bir biçimde vurmak bile pistonun içeri daha fazla girmesini sağlayamıyordu. Kama çekildiğinde piston büyük bir şiddetle dışarı fırlıyordu.

Bir borunun içerisinde kurşun bir bilyeyi hareket ettirdiğinde, ıslık sesini andıran bir ses çıktığını fark eden Ktesibioı sıkıştırıp dışarı itmesi olduğunu keşfetmiştir. Bu keşfinden hareketle havanın bir madde olduğunu ve havayı ne kadar fazla sıkıştırabilirse, o ölçüde dinç bir boru sesi elde edebileceğini denek olarak öğrenmiştir. Bu bilgilerini derlediği Pneumatics adlı kitabında havanın sıkıştırılmasıyla elde edilen basıncın pompalarda nasıl kullanılacağını da birincil defa o açıklamıştır. Bu kıymetli çalışmanın eşsiz haliyle günümüze ulaşamamış olması ciddi bir kayıptır. Keşifleri hakkında en önemli kaynak öğrencisi Philon ’un eserleridir.

Ctesibios, hem fazla sayıda borudan oluşan, pompalı bir körükle çalışan ve klavye ile çalınan bir müzik aleti de buluş etmişti. Suyun havayı sıkıştırmadaki rolü sebebiyle bu alete “su orgu” adını vermişti.

Ctesibios, mekanik icatlarını taşıyan bir kitap kaleme almıştır; ama bu kitap Büyük İskenderiye yangınında kaybolduğu için, çalışmaları, kendisinden daha sonra gelen mühendislerden ve mekanikçilerden; öğrencisi Philon ’dan öğrenilebilmiştir.

Ctesibios ’un en kayda değer icatları arasında basma tulumba, su orgu ve su saati bulunmaktadır. Basma tulumbalarda üç önemli parçayı, yani silindir, piston ve valfı bir arada kullanmıştır. Hidrolik adı bahşedilen su orgu, bu tulumbaların bir uygulamasıdır; burada hedef, arabulucu çalıştırmak için ciğerlerden yok, diğer bir araçtan yararlanmaktır.

Ctesibios ve İskenderiye Mekanik Okulu ’nun diğer temsilcileri, bu son derece önemli buluşları, âdeta birer oyuncak olarak değerlendirmişler ve hakiki anlamda yararlanmayı denememişlerdir. Eğer bu buluşlar o dönemde uygulamaya geçirilebilseydi 20. yüzyıl teknolojisine daha erken ulaşılabilirdi dense yanlış olmaz.


Etiketler:biographie,ct?sibios,ctesibios - articles en stock uniquement,livres,amazon.fr
Ctesibios Kimdir Biyografisi Reviewed by My Turknet on 12/15/2017 Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Myturknet.com © 2014 - 2018
Destekleyen By Blogger, Tasarım by Myturknet

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.