Carl von Clausewitz Kimdir Biyografisi

Carl von Clausewitz
Carl von Clausewitz
Carl von Clausewitz Biyografisi “Vom Kriege (1832, Savaş Üzerine)” adlı eseri askeri strateji konusunda en saygın klasiklerden biri haline gelmiştir... [post_ad]-->

Carl von Clausewitz Biyografisi

“Vom Kriege (1832, Savaş Üzerine)” adlı eseri askeri strateji konusunda en saygın klasiklerden biri haline gelmiştir.

Carl von Clausewitz, 1 Haziran 1780 tarihinde Prusya, Magdeburg yakınlarındaki Burg ’da bir aristokrat olarak doğmuştur. Adındaki "von" sözcüğü onun asilzade olduğunu gösterir. Bütün adı Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz ’dır. Babası da Prusya ordusunda subaydı. Yaşadığı dönemde epeyce yaygın olan bir başvuru formu ile subay olmak üzere 1792 yılında daha demin 12 yaşındayken, Potsdam ’daki Prens Ferdinand ’ın Alayı ’na (34 ncü Alay) katıldı ve ölene kadar bir asker olarak yaşamını sürdürdü.

Carl von Clausewitz, birincil muharebeye 13 yaşındayken girdi. 38 yaşıntti. Aristokrat ailelerden birinin kızıyla evlendi.

1793 ’deri 1795 ’e değin bu alayla birlikte Birinci Koalisyon Savaşı ’na katıldı. bu vesileyle teğmen oldu. 1801 ‘den 1803 ’e kadar Berlin ’deki Askeri Bilimler Okulu ’na devam etti. 1803 ’te bu okulu başarıyla bitirdikten daha sonra Prusya Prensi August Ferdinand ’a dikte subayı olarak verildi. 1805 ’te yüzbaşılığa yükseltildi.

1806 yılında Fransa ’nın Prusya ’ya savaş bildiri etmesi üstüne Prens August Ferdinand ile birlikte bu savaşa katıldı ve Jena Seferi ’nde 28 Ekim 1806 ’da Fransızlara esir düştü. Fransa ’da kaldığı bir yıla yakın zamanda Prusya ’nın yeniliş nedenlerini eleştirmeli olarak analiz fırsatı buldu. Ülkesine fakat iki sene daha sonra dönebildi.

1808 ’de Prusyalı reformcu subayların yakın çevresine girdi. Önyüzbaşılığa yükseltildi. 1810 ’da binbaşı oldu ve Berlin Harp Okuluna kurmay hizmtandı. Bu göreve atanmadan kısa zaman önce, daha sonra IV. Friedrich Wilhelm adıyla Prusya Kralı olacak olan Veliaht ’a askerlik dersleri vermekle görevlendirilmişti.

Prusya Kralı III. Friedrich Wilhelm, 5 Mart 1812 ’de Rusya ’ya aleyhinde Fransa ile ittifak yapınca ve bu ittifak, Kral ’a Rusya ’ya karşı seferde Prusya ordusunun bir bölümüyle Napolyon Bonapart ’ın “Büyük Ordusu”nu takviye yükümlülüğünü verince Carl von Clausewitz, bu kararın Napolyon Bonapart ’a aleyhinde yürütülen Kurtuluş Savaşı ’na ters düştüğü inancında olan arkadaşlarıyla birlikte Prusya Ordusu ’ndan ayrıldı ve Rusya ’nın hizmetine girdi.

Carl von Clausewitz, 1812 yazından itibaren Rus Ordusunda yarbay olarak Napolyon Bonapart ’a karşı savaşlara katıldı. Prusya ’nın 28 Şubat 1813 ’te Rusya ile yeni bir ittifak yaparak 16 Mart 1813 ’te Fransa ’ya savaş bildiri etmesi üzerine Clausewitz bitmiş Prusya ordusuna dönmek istediyse de, bütün büyük komutanların ısrarlarına karşın, Kral kabul etmedi ve Carl von Clausewitz, 1815 ’e kadar Napolyon Bonapart ’a karşısında Rus ordusunda savaşmak zorunda kaldı. Naρoleon'un sonunu getiren Belςika'daki 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen Waterloo Savaşı'nda kayda değer rol oynadı. 1815 ’te baştan Prusya ordusuna döndü ve albay olarak Koblenz ’de yeni kurulan 3. Prusya Kolordusu Kurmay Başkanlığı ’na atandı. Napolyon Bonapart ’ın Elbe Adası ’ndan kaçıp Fransa ’ya dönmesinden (1 Mart 1815) daha sonra yapılan savaşlara bu kolorduyla katıldı.

Prusya, 1812 Seferi ’nin başarısızlığından sonra saf değiştirdiğinde, Kral, bir zamanlar hocalığını yapan Carl von Clausewitz ’i her yerde ordusuna kabul etmedi. Carl von Clausewitz ’in, Rus üniformasını çıkarıp, bitmiş Prusya üniformasını giymek için, Napolyon Bonapart ’ın Elbe Adası ’ndan kaçmasını ve 100 Gün Savaşları ’nı beklemesi gerekecekti.

Napolyon Savaşları ’nın Viyana Kongresi ile sona ermesini takip eden günlerde farklı alanlara yönlendirilmiş görevlerde yer alan Carl von Clausewitz, 1818 yılında, 12 sene baştan başa yürüteceği askeri okul komutanlığı görevine atandı. 1818 Eylül ’ünde tümgeneralliğe yükseltildi. Bu görevi esnasında, araştırma yapmaya, düşünmeye ve fikirlerini kaleme dökmeye epeyce vakti oldu; “On War (Savaş Üzerine)”nin sekiz deri tutan taslakları bu görev esnasında ortaya çıktı.

1830 ’da Breslau ’da 2. Topçu Müfettişliği ’ne atandı. Polonya Özgür Savaşı esnasında Pozen ’de kurulan bir ordunun kurmay başkanlığına atandı (Mart 1831), Bu ordunun lağvı üzerine her yerde Breslau ’a, 2. Topçu Müfettişliği görevine döndü.

Carl von Clausewitz, 1831 yılında Avrupa ’yı saran son kolera salgınında öldüğünde, ülkesinde düşlediği yere gelememiş, arzuladığı saygıyı kazanamamış, düş kırıklığına uğramış bir insandı. Öldüğü süre, eserini de az önce tamamlayamamıştı; Vom Kriege / “Savaş Üstüne”yi, O ’nun ölümünden bir vakit daha sonra 1832 yılında, eşi yayınladı.

Carl von Clausewitz, 1810 yılında Marie von Brühl ile evlendi.

Carl von Clausewitz, 16 Kasım 1831 tarihinde Polonya, Breslau ’da 51 yaşında kolera salgınında ölmüştür.

Carl von Clausewitz sözleri :
Savaşın galibinin olduğu hiç görülmemiştir. Doğrusu her askeri zafer savaşanların mağlubiyetinin ispatıdır.
Başarıya ulaşan bir plan defalarca mertçe, başarısızlıkla sonuçlanansa acemice yapılmıştır.
Eylemler hiçbir süre sezgiden, gerçeğin hissedilmesinden daha sağlam bir temele dayandırılamaz.
Birincil baştaki politik hedefler savaş baştan başa çoğu defa değişebilir ve nihayet bütünüyle bambaşka bir hal alabilir, çünkü bunlar olaylardan ve bunların mümkün sonuçlarından etkilenir.
İnsan zihni kendisini uyumlu bir şemanın parçası olarak hissetmek ister.
Savaş, düşmanı irademizi kabule baskı yapmak için bir zor kullanma eylemidir.
Savaş siyasetin diğer yollardan devamıdır.

Kitapları :
1832 - Savaş Üstüne


Etiketler:carl von clausewitz quotes,clausewitz on strategy,carl von clausewitz on war,carl von clausewitz books,carl von clausewitz on war summary
Carl von Clausewitz Kimdir Biyografisi Reviewed by My Turknet on 12/21/2017 Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Myturknet.com © 2014 - 2018
Destekleyen By Blogger, Tasarım by Myturknet

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.