Ahmet Kutsi Tecer Kimdir Biyografisi

Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Kutsi Tecer Biyografisi Ahmet Kutsi Tecer, Türk şair, oyun yazarı... [post_ad]-->

Ahmet Kutsi Tecer Biyografisi

Ahmet Kutsi Tecer, Türk şair, oyun yazarı.
4 Eylül 1901'de, Kudüs'te dünyaya gelen Tecer, 1929'da İstanbul Darülfünunu Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Bir vakit edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Ulusal Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğinde bulunduktan sonradan, 1942 - 1946 yılları aralarında milletvekilliği yaptı.

1949 - 1951 seneleri arasında öğrenci müfettişi olarak Fransa'da bulundu.

Edebiyata şiirle başlayan, Ömer Seyfettin ve Ali Canip'in başlattığı, Yeni Lisan ve Ulusal Edebiyat akımı, Beş Hececiler ’den daha sonra, heceye yeni ses ve söyleyiş imkanları getiren Tecer, döneminde yazdığı aşk şiirleriyle gençlerin büyük beğenisini kazanan lirik bir şair olan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in yolundan yürüdü.

Orhan Veli neslinden önce, Türk şiirini sade, saf ve çıplak hele getirenlerin başında gelen Tecer, genel olarak, halk müziği şiirinin sekizli ve onbirli hece ölçüsüne ve ulusal nazım birimi olan dörtlüğe emrindeki kaldı. Bazen şiirlerinde yeni ölçülere yer veren Tecer, insanlar şiirinde çokça görülen rediflere böylece yer vermeyip nakaratlardan faydalanma yoluna gitmiştir. Kafiyelerin dizilişi üstünde dikkatle durarak, düz ve çapraz uyak yanında, yeni uyak düzenlemeleri de yapan Tecer, yalnız ahali edebiyatı sınırları içinde kalmayarak, Türk edebiyatını bir tam olarak tanımaya çalışmıştır.

Birincil şiiri, 1921'de, Dergâh Dergisi ’nde yayınlandıktan daha sonra şiirleri, Ulusal Mecmua, Varlık, Oluş, Yücel ve Ankara Halkevi'nin çıkardığı, kısa bir zaman de kendisinin yönettiği Hale gibi dergilerde yayınlanmaya başladı.

1932'de "Şiirler" adlı kitabında topladığı şiirlerinden sonradan yazdıkları sadece dergilerde kaldı.

Şiir bakımından en bereketli olduğu dönem olan, 19331938 yılları arası Tecer, ilk şiirlerinde daha fazla romantik aşıkları, vefat, yalnızlık, keder gibi bireysel temaları işleydi, daha sonraları, ahali kültürünün varlıklı kaynaklarıyla tanışmasıyla, azıcık da dönemin havasına uygun şekilde, ülke ve toplum sorunlarına yöneldi. Damak, Başbaşa, Apaçık, Bir Toprak İşçisine, Çıngırak, Ilgaz Dağlarından, Keremin İlhamiyle, Kır Uykusu, Nerdesin, Orda Bir Köy Var Uzaktan, Seni Seviyorum Çağırmak İsterdim, Tecer ’in şiirlerinden bazılarıdır.

Tecer ’in, 1940 ’da yazdığı, Köylü Temsilleri adlı diğer taraftan analiz kitabı vardır.

Orta oyunu tekniklerini kullanarak yazdığı, ve Batı'ya özenenleri eleştirdiği, eski bir istanbul mahallesini, bütün havası, kişileri, töreleri ile tanıttığı Köşebaşı ve Köroğlu Destanı'ndan esinlenerek, maceraları ve insanlığı içtenliğiyle anlattığı, 1949 ’da yazdığı Koçyiğit Köroğlu adlı manzum piyesi, Türk Edebiyatı ’nın kayda değer örneklerindendir. 1947 ’de yazdığı Yazılan Bozulmaz, 1959 ’da yazdığı Bir Pazar Günü ve 1961 ’de, en son yazdığı ve yayımlanmayan Satılık Ev, Tecer ’in oyunlarıdır.

Cumhuriyet Dönemi şairlerinden olan Tecer, öncelikle Sivas olmak üzere, farklı alanlara yönlendirilmiş Anadolu şehirlerinde öğretmenlik yapmıştır. Folklor ve ahali edebiyatı çalışmalarına büyük ağırlık veren Tecer, şiirinin ve çalışmalarının kaynağını bulduğu Sivas ’ta, bulunduğu 19301934 yılları arasında birçok faaliyetler düzenledi, dernekler kurdu, halkevleri ve millet odalarıyla halk müziği bilimine önemli katkılarda bulundu. Bu dönemde, ilk kez, Insanlar Şairleri Derneği ’ni kuran Tecer, 1933 yılında, Aşık Veysel'i, keşfederek, Türk Edebiyatı ’na kazandırmıştır.

1950'de UNESCO Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Tecer, Türkiye'ye döndükten sonradan, emekli olduğu 1966 yılına kadar, İstanbul'da öğretmenlik yapamaya devam etti.

Tecer, 23 Temmuz 1967'de, İstanbul'da vefat etti.

Eserleri:
ŞİİR: 1932 - Şiirler
1980 - Bütün Şiirleri (ölümünden sonradan)
OYUN:
1947 - Yazılan Bozulmadan
1948 - Köşebaşı
1949 - Köroğlu
1957 - Beş Mevsim
1959 - Bir Pazar Günü
Satılık Konut (1961 'de oynandı, kitaplaşmadı)
ÇÖZÜMLEME:
1932 - Sivas Insanlar Şairleri Bayramı
1940 - Köylü Temsilleri (Köy seyirlik oyunları derlemesi)
1969 - Türk Folklorunda Sosyal Mesele


Etiketler:ahmet kutsi tecer şiirleri,ahmet kutsi tecer eserleri,ahmet kutsi tecer nerdesin,ahmet kutsi karadoğan
Ahmet Kutsi Tecer Kimdir Biyografisi Reviewed by My Turknet on 12/19/2017 Rating: 5
Tüm hakları saklıdır. Myturknet.com © 2014 - 2018
Destekleyen By Blogger, Tasarım by Myturknet

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tema resimleri diane555 tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.