Türkiyenin yeni gözde blog sitesi. MYTURKNET.COM -

Son dakika, fragman, magazin, biyografi, dizi ve güncel bilgiler.

Kapat

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2015 – 2016

Anasayfa
Bilgi Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2015 – 2016
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2015 - 2016
Aliexpress TR
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eğitim Ücretleri 2015 - 2016
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eğitim Ücretleri

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Üniversitenin 2015-2016 akademik yılı öğretim ücretleri aşağıda yer almaktadır.


FAKÜLTE/MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Girişliler
BÖLÜM/PROGRAM (KDV Dahil)
Hava Ulaştırma Fakültesi
Pilotaj 49.150 TL
İzmir Hava Ulaştırma Fakültesi
Pilotaj 49.150 TL
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği (%50 Burslu) 12.285 TL
Uzay Mühendisliği (%50 Burslu) 12.285 TL
İşletme Fakültesi
Havacılık İşletmeciliği (%50 Burslu) 10.935 TL
İşletme (%50 Burslu) 10.935 TL
Lojistik Yönetimi (%50 Burslu) 10.935 TL
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 12.285 TL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 12.285 TL
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (%50 Burslu) 12.285 TL
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 12.285 TL
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) 12.285 TL
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 11.394 TL
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 11.394 TL
Uçak Teknolojisi 11.394 TL
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 11.394 TL
Uçak Teknolojisi 11.394 TL
Yabancı Diller Bölümü (İngilizce Hazırlık Sınıfı) 21.870 TL
Yabancı Diller Bölümü (İngilizce Hazırlık Sınıfı) (%50 Burslu) 10.935 TL

Öğretim ücreti iki eşit taksit halinde alınmakta olup, birinci taksit Üniversitemize ilk kayıt sırasında, ikinci taksit ise bahar yarıyılı ders kayıt döneminde yatırılmaktadır.

BURSLAR

Üniversiteye Giriş Bursu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Burslu” programlarına yerleştirilen öğrencilere karşılıksız olarak verilir. Bu burs, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında geçirilebilecek süre de dahil olmak üzere tüm öğrenim süresi için geçerlidir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, bu bursun hiçbir şekilde kesilmeyeceğini (“Uyarma” ve “Kınama” cezası dışında disiplin cezası alan öğrenciler hariç) not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir. Üniversiteye Giriş Bursu, sadece burs oranı kadar öğretim ücretini kapsamakta olup, barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.

LYS Onur Bursu

Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin “Tam Burslu” programlarına yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 500 arasında yer alan öğrencilere verilir.
LYS Onur Bursu, dokuz ay süreyle verilen aylık nakit desteğini kapsar. Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.
LYS Onur Bursu, karşılıksızdır ve öğrencinin kayıt dondurduğu veya kayıt yenilemediği dönemlerde dondurulur.
LYS Onur Bursu, yıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden üçün (3.00/4.00) altına düşen öğrencinin LYS Onur Bursu, yıl sonu ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez.

Bilim Bursu

TÜBİTAK’ca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz burslu programlarına kontenjan dışı ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilen öğrencilere karşılıksız olarak verilir.
Bilim Bursu, dokuz ay süreyle verilen aylık nakit desteğini kapsar. Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

IB (Uluslararası Bakalorya) Bursu

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve ÖSYM tarafından Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümü hariç diğer lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere karşılıksız olarak verilir.
IB Bursundan yararlandırılacak öğrenci sayıları, verilecek burs oranları ile bu oranların yansıtılacağı IB diploma notu aralıkları Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir. Mütevelli Heyet tarafından yeni bir karar alınmadığı takdirde, bir önceki yılda burs verilen öğrenci sayıları, burs oranları ile bu oranların yansıtılacağı IB diploma notu aralıklarının uygulanmasına devam edilir.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu

Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümü hariç “Tam Burslu” dışındaki diğer programlarına yerleştirilen öğrencilerden, terör nedeniyle şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu çocuklarına, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sayı ve oranda verilir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Bursu
Yükseköğretim Programı ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümü hariç “Tam Burslu” dışındaki diğer programlarına yerleştirilen öğrencilerden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda yetişen bakım ve koruma altındaki başarılı çocuklara, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sayı ve oranda verilir.

Bursun Kesilmesi

Üniversiteye Giriş Bursu, LYS Onur Bursu, Bilim Bursu, Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu alan öğrencilerden;
a) Üniversite içinde başka bir bölüme yatay geçiş yapan, Üniversiteye Giriş Bursu alan öğrencilerin,
b) “Uyarma” ve “Kınama” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilerin,
c) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında azami 2 yılı aşan öğrencilerin,
d) Lisans programlarında azami 5 yılı, ön lisans programlarında ise 3 yılı aşan öğrencilerin
bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
(2) Türk Hava Kurumu Üniversitesi, öğrencinin derslere devam etmesi koşuluyla konusu bursların bu süre zarfında hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, not ortalaması veya sınıf ders geçme gibi konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir.

Akademik Başarı Bursu

Bursun Verilmesi
Üniversitemizin “Tam Burslu” programları dışında öğrenim gören öğrencilere, bir akademik yıl sonundaki genel not ortalamalarına göre izleyen öğretim yılında geçerli olmak üzere karşılıksız olarak verilir.
Akademik Başarı Bursundan yararlandırılacak öğrenci sayıları, verilecek burs oranları ile bu oranların yansıtılacağı genel not ortalaması dilimleri Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir. Mütevelli Heyet tarafından yeni bir karar alınmadığı takdirde, bir önceki yılda burs verilen öğrenci sayıları, burs oranları ile bu oranların yansıtılacağı genel not ortalaması dilimlerinin uygulanmasına devam edilir.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenci sayıları, verilecek burs oranları ile bu oranların yansıtılacağı genel not ortalaması dilimlerine göre her akademik yılın başında kayıtlardan uygun bir süre önce Akademik Başarı Bursundan yararlanabilecek durumdaki öğrencileri bir liste halinde Rektörlüğe önerir. Rektörlükçe onaylanan aday listesi Mütevelli Heyet onayıyla kesinleşir ve kayıtlardan önce Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

Bursun Verilmeyeceği Durumlar
Akademik Başarı Bursu;
a) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okumakta olan öğrencilere,
b)  Üniversitemiz fakültelerinde/meslek yüksekokullarında birinci sınıfı okumakta olan öğrencilere,
c) Üniversitemiz fakültelerinde/meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrencilerden, güz veya bahar dönemlerinde tam zamanlı okumayan öğrencilere,
d) Bulunduğu sınıf itibari ile ilgili bölüm müfredatında yer alan derslerden almadığı veya kaldığı dersi bulunan öğrencilere,
e) “Uyarma” ve “Kınama” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilere,
f) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilere
verilmez.

Sosyal Destek Bursu

Bursun Verilmesi
Üniversitemizde, ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla dokuz ay süreyle karşılıksız olarak verilen aylık nakit desteğini kapsar.
Öğrencinin ve ailesinin gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle, öğrenim ücretini ödeyemeyecek veya ödese bile, öğrenimini sürdüremeyecek durumda olması halinde, öğrencinin beyanının muhtarlık ve kaymakamlık tarafından tasdiklenmesi gerekir.
Sosyal Destek Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, her akademik yılın başında ilan edilen başvuru tarihlerinde başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvururlar. Öğrenci İşleri Müdürlüğü başvuru belgelerini, öğrencilerin aile bilgileri ile ders durumlarını da ekleyerek, son başvuru tarihini takip eden 2 (iki) hafta içerisinde Burs Komisyonuna iletir.
Burs Komisyonu, 16 ncı maddede belirtilen kriterleri ve toplam kontenjan sayısını da göz önünde bulundurarak, adayların sıralamasını belirler ve Rektörlük Makamı’nın onayına sunar.
Sosyal Destek Bursundan yararlandırılacak öğrenci sayısı, verilecek burs miktarı ve süresi ile bu bursun neleri kapsadığı Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Mütevelli Heyet tarafından yeni bir karar alınmadığı takdirde, bir önceki yılda burs verilen öğrenci sayısı, burs miktarı ve süresi ile bu bursun kapsadıkları uygulanmasına devam edilir.

Bursun Verilmeyeceği Durumlar
Sosyal Destek Bursu;
a) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okumakta olan öğrencilere,
b) Üniversitemiz fakültelerinde/meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrencilerden, güz veya bahar dönemlerinde tam zamanlı okumayan öğrencilere,
c) “Uyarma” ve “Kınama” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alan öğrencilere,
d) Yabancı uyruklu öğrencilere,
e) Başka bir yerden burs alan öğrencilere,
f) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilere
verilmez.

İNDİRİMLER

Kardeş İndirimi

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğretim ücreti üzerinden ne kadar indirim uygulanacağı, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Kardeş indiriminden faydalanan öğrencilerin;
a) Herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda,
b) “Uyarma” ve “Kınama” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alması durumunda,
c) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında azami 2 yılı aşması durumunda,
d) Lisans programlarında azami 5 yılı, ön lisans programlarında ise 3 yılı aşması durumunda
kardeş indirimleri, izleyen yarıyıldan itibaren tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

Personel İndirimi

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nda ve Üniversitemizde tam zamanlı çalışan akademik ve idari personel ile Türk Hava Kurumu Şube Başkanları ve Şube Yönetim/Denetim Kurulu Üyelerinin kendisi ile bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocuklarına, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin Hava Ulaştırma Fakültesi, Pilotaj Bölümü hariç diğer herhangi bir öğretim programına kayıtlı olmaları halinde, yatıracağı öğretim ücreti üzerinden ne kadar indirim uygulanacağı, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Personel İndiriminden faydalanacak öğrencilerin her yarıyıl başında anne/babalarının Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nda ve Üniversitemizde tam zamanlı çalıştıklarına dair Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne resmi yazı getirmeleri gerekmektedir. Resmi yazı getirmeyen öğrencilere Personel İndirimi uygulanmaz.

Personel indiriminden faydalanan personelin kendisi, eş veya çocuklarının;
a) Personelin, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’ndaki veya Üniversitemizdeki görevinin sonra ermesi durumunda,
b) “Uyarma” ve “Kınama” cezası hariç olmak üzere disiplin cezası alması durumunda,
c) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında azami 2 yılı aşması durumunda,
d) Lisans programlarında azami 5 yılı, ön lisans programlarında ise 3 yılı aşması durumunda
personel indirimleri, izleyen yarıyıldan itibaren tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

Burs ve İndirimlerin Uygulanması

Bu yönerge çerçevesinde öğretim ücreti konusunda birden fazla maddeye göre burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek iki tanesinden yararlanır.

Trendyol

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.