Pmyo Hangi İllerde Var, Pmyo Hangi İllerde bulunuyor? Polis Meslek Yüksek Okulu hangi illerde var, PMYO bulunan iller
Polis Meslek Yüksek Okulu hangi illerde var
Polis Meslek Yüksek Okulu hangi illerde var

Ülkemizde bulanan Polis Meslek Yüksek okullarının bulunduğu iller şu şekilde listenlenmiştir.

PMYO Bulunan İller (Güncel)


 • İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Aydın Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu (İZMİR)
 • Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu
 • İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu
 • Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu (ADANA)
 • Karaman Polis Meslek Yüksek Okulu
[post_ad]
Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

Yüksekokulların amacı öğrencileri;


 • Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı, 
 • Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
 • Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,
 • Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, 
 • Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, 
 • Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
 • Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan,
 • Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasasında belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,
 • Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,
 • Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
 • Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren,
 • Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir.

PMYO Akademik Takvim


Bu yazımızda rüştü ünsal pmyo, pmyo okullar nerelerde var, afyonkarahisar pmyo, pmyo nerede, pmyo nerelerde hangi illerde var, şükrü balcı pmyo, hangi şehirlerde polis meslek yüksek okulu varhakkında bilgi verdik

Yorum

Daha yeni Daha eski